• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en (type-)fouten worden voorbehouden.

Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Voor uitgebreide product- of technische informatie kunt u zich wenden tot de fabrikant of de website van de fabrikant. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt altijd tot onze klantenservice wenden. 

Afbeeldingen

Afbeeldingen die gebruikt zijn kunnen iets afwijken van het origineel. Zo kunnen bijvoorbeeld foto's voor varianten met een afwijkende maat gebruikt zijn voor 1 product in meerdere maten. Mogelijk kunnen foto's kunnen een deel van een patroon weergeven. Dit doen we om een patroon of structuur beter weer te geven. Mocht u twijfelen of zekerheid willen neem dan contact met ons op.

VERFONLINE-XL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de artikelen zoals vermeld in deze webshop zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Indien artikelen niet (meer) beschikbaar zijn zullen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Eventuele betalingen met betrekking tot deze orders zullen door ons per omgaande teruggestort worden.

Weergegeven aantallen Voorraad

Weergegeven "Aantallen op voorraad" dienen enkel ter indicatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Acties

Acties zijn leverbaar zo lang de actie loopt, of zo lang de voorraad strekt. U kunt ten alle tijde informeren naar de actuele voorraad positie op tel. 085-0666375.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Wallpaperz.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VERFONLINE-XL.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door VERFONLINE-XL.